Blog

Featured

#medialiteracy with future voters-projekti

#medialiteracy with future voters-projekti

Syksyllä 2016 Helsingin ranskalais-suomalainen koulu aloitti yhteistyön Faktabaarin kanssa. Yhteistyön tarkoituksena oli testata, voisiko Faktabaarin faktantarkistus menetelmiä soveltaa yläkouluikäisille oppilaille sopivaksi. Kokeilu yhdistettiin kunnallisvaalien seurantaan ja se toteutettiin äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin monialaisena opintokokonaisuutena yläkoulun 9. luokilla.

Faktabaarin faktantarkistaja esitteli oppilaille faktantarkistuksen perusteet ja journalismin perusteet. Oppilaat saivat tehtäväkseen tutkia kuntavaalien materiaaleja nimenomaan nuorten näkökulmasta. Mitä kunnanvaltuusto tekee? Minkälaisia nuoria koskevia päätöksiä on tehty viime vuosien aikana? Miten puolueiden ja ehdokkaiden lupaukset vertautuvat jo tehtyihin päätöksiin.

Oppilaat saivat perustietoja kunnallisvaaleista ja puoluepolitiikasta historian ja yhteiskuntaopin tunnilla opetussuunnitelman mukaisesti. Äidinkielen tunneilla harjoiteltiin debatti- ja viestintätaitoja. Oppilaat analysoivat TV-vaalipaneeleita yhdessä opettajien kanssa.

Oppilaat jaettiin ryhmiin, joissa jokaisella ryhmällä oli erityinen tehtävä: faktantarkistajat, kysymystenlaatijat ja eri puolueiden ohjelmia tutkivat ryhmät.

Roolipelimuodossa järjestetyssä vaalipaneelissa oppilaat pääsivät testaamaan turvallisesti osaamistaan. Eri puolueiden ohjelmiin tutustuneet ryhmät valitsivat keskuudestaan puoluetta vaalipaneelissa edustavan ehdokkaan, jotka pyrkivät vastaamaan esitettyihin kysymyksiin puolueen ohjelman mukaisesti. Kysymyksiä laatineet oppilaat valitsivat, mitä kysymyksiä esittää, ja mihin keskittyä. Faktantarkistajat etsivät jo valmiiksi vastauksia joihinkin valittuihin kysymyksiin – esim. miten puolueet olivat äänestäneet valtuustossa koululeikkauksien puolesta tai nuorisotilojen sulkemista vastaan.

Paneeli oli tavattoman stimuloiva kokemus. Oppilaat kiinnostuivat oikeasti tutkimaan, miten kaupunginvaltuusto oli toiminut edellisellä kaudella, ja miten puolueiden vaalilupaukset eivät aina olleet linjassa jo tehtyjen päätösten kanssa. Puolueohjelmiin syventyneet opiskelijat osasivat vaalitentissä tuoda ”oman” puolueensa teemoja todella taitavasti esille. Ja faktantarkistusosasto löysi mielenkiintoisia tietoja (edellisessä valtuustossa ei ollut yhtään alle 30 vuotiasta edustajaa, koulutusleikkauspäätöksiä oli tehty paljon enemmän, kuin puolueet kertoivat jne). Kysymysten laatijat huomasivat, että tietyn tyyppisiin kysymyksiin on helppo vastata kierrellen. Niinpä he ottivat käyttöön punaiset ja vihreät laput, joilla ehdokkaiden piti ilmaista etukäteen, mitä mieltä he ovat. Samalla menetelmällä he onnistuivat myös aktivoimaan yleisön mukaan debattiin.

Roolipelin paneelin jälkeisellä viikolla järjestettiin oikea vaalipaneeli, johon oli kutsuttu kaikkien puolueiden edustajat. Ehdokkaille kerrottiin, että heidän vastauksiaan on analysoimassa faktantarkistusyksikkö, ja että 9. luokkalaiset ovat tutustuneet kaikkien puolueiden vaalilupauksiin jo ennalta. Kysymystenlaatijaryhmä oli tarkentanut kysymyksiä harjoituksen perusteella ja punaisten ja vihreiden lappujen osuutta oli merkittävästi lisätty.  Vaalipaneeli onnistui erinomaisesti. Tunnelma salissa oli intensiivinen, oppilaat seurasivat debattia erittäin kiinnostuneita, ja aktiivisina.

Oikean ehdokaspaneelin jälkeen oppilaat ottivat osaa varjovaaleihin, jossa he saivat mahdollisuuden äänestää omaa ehdokastaan.

POHDINTAA

Projekti oli sekä opettajien että oppilaiden mielestä erittäin mielekäs kokonaisuus.

Faktantarkistajien metodit ovat sovellettavissa kouluympäristöön. Faktantarkistajat käyttävät tarkistusprosessissa apunaan yliopistojen asiantuntijoita, mikä on kouluympäristössä mahdotonta. Mutta huomasimme pian, että eri aineiden aineenopettajat ovat erittäin halukkaita auttamaan oppilaita etsimään vastauksia oman alansa kysymyksiin. Huomasimme myös, että koulukirjaston ja kirjastonhoitajan tuki on tärkeä oppilaiden tiedonetsinnässä.

Paikalliseen päätöksentekoon perehdyttäminen ja siihen osallistumiseen kannustaminen on kouluille tärkeä, mutta samalla erittäin haasteellinen opetussuunnitelman tavoite. Totesimme, että projektin myötä:

  • Oppilaat kiinnostuivat aidosti kunnallisvaaleista ja niiden teemoista.
  • He oppivat samalla, miten kunnanvaltuusto toimii, ja miten päätöksentekoon voi yrittää vaikuttaa.
  • Oppilaat osallistuivat aktiivisesti paikalliseen debattiin ja pystyivät ymmärtämään eri puolueiden erilaisten mielipiteiden taustoja.
  • Oppilaat oppivat varsin nopeasti käyttämään faktantarkistusmetodeita jokapäiväisessä arjessaan.
  • Erityisen merkittävää on, että he saivat työkaluja siihen, miten suhtautua sosiaalisessa mediassa esiin tuleviin uutisiin ja väitteisiin: tykätäkkö vai ei, jakaa vai ei?

Moni mukana ollut nuori halusi jatkaa projektia pidemmälle. Siksi päätimme perustaa koulumme lukiolaisille räätälöidyn syventävät mediakasvatuskurssin.

Projekti esiteltiin lokakuussa 2017 Evens Foundationin järjestämässä “Media meets literacy”-konferenssissa Sarajevossa. Tässä suomenkielinen esitys: OPS ja faktantarkistus

Jatkamme projektin kehittämistä lukuvuoden 2017-2018 aikana #medialukutaito@presidentinvaalit-teemalla.

Elections approaching: are you ready?

 

BXL esitys kansi

Elections approaching – are you ready?

Fact-checking for educators and future voters

The French Finnish School of Helsinki was invited to present the voter literacy and media and information literacy pilot project in the “Fight disinformation with media literacy” event organised by Evens Foundation  supported by the European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology. The workshop was realised together with the FactBarEDU.

Pirjo Sallinen and Valentina Uitto
Pirjo Sallinen and Valentina Uitto

 

You can download our presentation here: LFF voterliteracy presentation

In the same workshop, the English version of the new voter-literacy toolkit for educators was published. Download your copy here: Voter literacy toolkit EN

BOZAR conference venue
BOZAR conference venue

 

 

 

 

 

Vaalit tulevat – oletko valmis?

Totuus

Vaalit tulevat – oletko valmis?

Koulumme mediakasvatusprojekti on herättänyt kansallista ja kansainvälistä huomiota.

FaktabaariEDUn työryhmä valmisti sen pohjalta “Vaalit tulevat – oletko valmis?”- opetusmateriaalin EU vaalien seurantaan. Materiaalin kirjoittivat VTM Markus Neuvonen ja Petra Piitulainen-Ramsay (esimerkit).

PDF-materiaaliin voi tutustua tästä linkistä: Vaalit tulevat – oletko valmis

 

 

 

Kärsitkö koulustressistä?

Kärsitkö koulustressistä?

Ota talteen ainakin nämä uutisluokkalaisten viisi vinkkiä stressaantuneelle viivyttelijälle!

Kevät voi olla monelle oppilaalle ja opiskelijalle stressaavaa aikaa esimerkiksi kerääntyvien koulutöiden takia. Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun uutisluokkalaiset kokosivat parhaat niksit viivyttelevän opiskelijan avuksi.

Lue Helsingin ranskalais-suomalainen koulun oppilaan Agneta Truxin artikkeli, joka julkaistiin 24.4.2018  YLEn uutisluokassa!

Suulliset lähteet: Marja-Liisa Trux ja Tuisku Uski

Yle Uutisluokka

Blogikirjoitus medialukutaitoprojektin esittelystä

 

 

EDUCA PPT

Mietteitä medialukutaitoprojektin EDUCA esittelystä

Kuvataiteilija, kuvittaja ja tuleva kuvataidekasvattaja Sini sekä kielestä kiehtoutunut sanaseikkailija, monikielisyystutkija ja kieltenopettaja Satu keskustelevat blogissaan satunnaisissa arjen kohtaamisissa kielen ja visuaalisuuden yhteen kietoutumisesta.

He vierailivat EDUCA messuilla HRSK:n medialukutaitoprojektin esittelyssä. Lue tästä heidän blogiartikkelinsa. Se löytyy myös osoitteesta:

http://www.tarusola.fi/kielikuvakohtaamisia/messut/educassa/

 

 

Minäkö mediakasvattaja?

Minäkö media

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Mediakasvatusseura järjestivät yhteistyössä
mediakasvatusseminaariin 31.1.2018.

Seminaari  oli suunnattu koulun parissa toimiville ammattilaisille; opetus-, kirjastoja
nuorisotoimen edustajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

“Mediakasvatuksen tarve on lisääntynyt lasten ja nuorten kasvavan mediakäytön myötä. Lapset ja nuoret ovat mediasuhteiltaan yksilöllisiä ja omannäköisiään. Vaikka he ovat teknologian käyttäjinä itsevarmoja ja aktiivisia, ovat tutkimukset osoittaneet heidän tarvitsevan edelleen aikuisen tukea ja ohjausta löytääkseen itselleen hyödyllisimmät lähteet ja kehittääkseen mediataitojaan. Monipuoliset mediataidot antavat avaimia niin erilaisten tekstien, kuvien, äänten ja näiden yhdistelmien ymmärtämiselle. Koululla on tärkeä rooli nuorten tasavertaisten media- ja tietoteknisten taitojen ylläpitäjänä.”

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun rehtori Kari Kivinen piti esityksen koulunsa mediakasvatusprojektin kokemuksista otsikolla “OPS 2016 ja mediakasvatus – teoriasta käytäntöön”. Hänen esityksensä on ladattavissa tästä : AVI HRSK lyhyt

 

OPS 2018 ja mk